کشف احتکار و محموله کاغذ قاچاق در باقرشهر 07 آگوست 2018

از سوی حراست وزارت صنعت صورت گرفت
کشف احتکار و محموله کاغذ قاچاق در باقرشهر

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به کشف 116 تن مقوای پشت طوسی در باقرآباد شهرری شد.

صنعت تجارت
چیزی یافت نشد !