در جلسه بررسی مشکلات شهر باقرشهر که با حضور بخشدار ، شهردار ، اعضای شورای اسلامی باقرشهر و دکتر علیجانی نماینده مردم ری در مجلس برگزار شد رئیس شورای اسلامی باقرشهر از آغاز طرح مطالعاتی ساخت بلوار سفیر و امید خبر داد .

به گزارش طلوع نیوز؛ مجتبی پرک گفت : این مسیر که به طول تقریبی دو کیلومتر است وضعیت نامناسبی دارد و با پیگیری شورای اسلامی باقرشهر و دستور بخشدار محترم جلسه ای با شرکت های اطراف برگزار شد و اکنون طرح مطالعاتی  ساخت این پروژه از طریق شهرداری باقرشهر در حال اجرا است که امیدواریم با پیگیری مسئولین و انجام تعهدات شرکت هایی که در این پروژه نقش دارند این بلوار که سالیان سال با این وضعیت بوده ساخته شود و مشکل شهروندانی که از این مسیرها تردد دارند حل شود .