فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از پلمب انبار ایران خودرو ممقان با ۸۸۴۵ دستگاه خودرو خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از پلمب انبار ایران خودرو ممقان با ۸۸۴۵ دستگاه خودرو خبر داد.

به گزارش صدای ایران از ااقتصاد نیوز، سرهنگ رستمی فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از پلمب انبار ایران خودرو ممقان به دستور مقامات قضایی خبر داده و گفته است: نیروی انتظامی شهرستان آذرشهر با هماهنگی مقامات قضایی انبار ایران خودرو را با ۸۸۴۵ خودرو تا تعیین تکلیف نهایی پلمب کرد.